Akadémia klasickej ekonómie 2010 /Eseje/

Dňa 30. novembra 2010 sa na Vysokej školy manažmentu (VŠM) uskutočnilo slávnostné ukončenie Akadémie klasickej ekonómie (AKE) 2010.

Prinášame Vám eseje absolventov AKE 2010

(na stiahnutie vo formáte PDF):

Jana Budáčová: Úvahy na tému slobodného trhu verzus centrálne plánovanej ekonomiky vo väzbe na životné prostredie

Mária Budzáková: Nutnosť zmeny súčasného dôchodkového systému

Peter Buzáš: Etika nie je luxus, ale nevyhnutnosť

Kristína Čizmadiová: Hayekove a súčasné chápanie demokracie a etiky

Katarína Danišková: Čnosti ako podmienka fungovania trhu

Ľuboš Ďurič: Otázka vlastníctva cestnej infraštruktúry

Tomáš Eder: Cenová stabilita a štatistika

Šimon Harant: Ekonomický pohľad na demokraciu na Slovensku

Stanislav Horák: Pohľad na tri základné utópie Európskej únie

Ivan Hrebík: Dôchodok v roku 2050

Jaroslav Jerz: Snaha štátu o zabezpečovanie konkurencieschopnosti slovenského priemyslu a trvalo udržateľného ekonomického rastu

Jaroslav Lazar: Verejný dlh je dlh všetkých

Ján Laurinčík: Centrálne banky – dokedy ešte…

Pavol Maciak: Spoločensko-ekonomická transformácia podniku

Matej Malaga: „Sociálna spravodlivosť“ optikou klasického liberalizmu

Dušan Mihálik: Eurofondy, áno či nie?

Martin Pagáč: Centrálna banka – monopol na tlačenie peňazí?

Ján Páleník: Presadí sa pravda na trhu?

Ondrej Rosolov: Degresívny protekcionizmus, agropeniažky a hľadanie vinníka

Tibor Švarda: O súčasnej globálnej hospodárskej kríze, o situácii na Slovensku a úlohe vlády

Sylvia Švecová: Sloboda v liekovej politike Slovenskej republiky

Alexander Tóth: Chyby finančného systému

Peter Tóth: Metodológia rakúskej školy ekonómie

Tibor Vincze: Déjá vú


Študijné materiály zo všetkých uskutočnených seminárov AKE súhrnne nájdete tu.

Navigácia