Laudácio na Štefana Hríba

Štefanove hlavné talenty sú v zásade len dva, a aj to dosť obyčajné. Vie sa pozerať a vie počúvať. A keď sa pozerá, vie vidieť, a keď počúva, vie sa opýtať. A za toto ho máme chváliť? Pozerať sa a počúvať, no bóže. Veď to vieme všetci. Jedine, že by to tak nebolo.