Píliť si pod sebou konár

Vláda si vpísala do Programového vyhlásenia, že „chce prekonať deliace čiary 90. rokov“ a že nastáva čas „historického kompromisu pravice a ľavice“. To znie pekne, otázne je len, čo to znamená.

Opozícia

retia vláda Roberta Fica je svojou podstatou rovnaká ako predošlé. Prvý raz po roku 1989 však znamená spoločnú vládu autokratických, nacionalistických a demokratických síl.

Peter Zajac 70

Peter Zajac, literárny vedec a politik, emeritný profesor na Inštitúte slavistiky Humboldtovej univerzity v Berlíne a jeden zo zakladajúcich členov Verejnosti proti násiliu oslavuje tento týždeň sedemdesiatku.

Protivlna

Koniec Schengenu, lebo o ňom hovoríme ako o začiatku rozpadu Európskej únie, nemusí nastať dekrétom. Fakticky sa už odohráva krokmi jednotlivých štátov, o ktorých sa ako vždy vraví, že sú dočasné.

Stredná Európa

Politickú elitu, ktorá si robí obchod z nešťastia iných, som si nezvolil. Ale nevybral som si ani zbabelú politickú elitu, ktorá sa nevie vzoprieť najnižším pudom a ako pavlovovský pes breše spoza plota na vlastný svet.

Kto je u nás terorista?

Aj keď ostaneme triezvo pri zemi a nedáme sa ohlúpnuť čoraz divokejšími konšpiratívnymi teóriami ani manipuláciami ruskej mediálnej mašinérie a jej európskych a stredoeurópskych ozvien, je zrejmé, že dnešný konflikt prebieha ako rad navzájom súvisiacich problémov.

Ernest

Ústavné právo v Československu po roku 1948 v skutočnom význame neexistovalo, demokratické právne vedomie bolo v hlbokom mínuse. Výsadu byť ústavnými právnikmi novembra 1989 mali len nemnohí. Ernest Valko bol jedným z nich.

Opozícia

Mentálne dozrel na tretiu Ficovu vládu. Po čase príkrej polarizácie nedošlo k prirodzenej diferenciácii, ale k systému „všetci v jednom vreci“, ktorý zo slovenských dejín tak dobre poznáme.

Prezidenti

Každá doba si vyberá svojich prezidentov. V našich zemepisných šírkach nemajú veľkú výkonnú moc, ale môžu reprezentovať základné hodnoty spoločnosti a vytýčiť jej základné smerovanie.