George Selgin: Privatizácia peňazí

KI s podporou Nadácie Tatra banky a v spolupráci s ďalšími partnermi organizovali dňa 13. mája 2013 v Bratislave a dňa 14. mája 2013 v Košiciach ďalšiu z cyklu prednášok CEQLS. Našim hosťom bol George Selgin, profesor ekonómie na University of Georgia (USA). Pozrite si videozáznam z prednášky.

Richard M. Ebeling: Kríza politiky štátnych zásahov

KI s podporou Nadácie Tatra banky a v spolupráci s ďalšími partnermi organizoval ďalšiu – v poradí už tridsiatu – z cyklu prednášok CEQLS, ktorá sa uskutočnila dňa 11. marca 2013 v Banskej Bystrici a dňa 12. marca 2013 v Bratislave. Našim hosťom bol Richard M. Ebeling, profesor ekonómie na Northwood University (USA). Viac o prednáške, vrátane videozáznamu, nájdete tu.

Hardy Bouillon: Prečo sociálna spravodlivosť nie je spravodlivá

KI s podporou New Direction | The Foundation for European Reform a v spolupráci s ďalšími partnermi organizovali dňa 19. novembra 2012 v Bratislave ďalšiu z cyklu prednášok CEQLS. Tentoraz bol našim hosťom Hardy Bouillon, profesor filozofie na Universität Trier a profesor filozofie a ekonómie na SMC University, Viedeň. Videozáznam, prezentáciu a súvisiace mediálne výstupy nájdete tu.