HN: Ceny porastú aj po eure

„Cenové približovanie Slovenska k úrovni západným krajinám bude možné len vyššou infláciou ako v ostatných krajinách Európskej menovej únie, nie aj posilňovaním výmenného kurzu ako dnes,“ hovorí Peter Gonda z KI.