Palo

Pavel Hrúz (14. 6. 1941 – 17. 8. 2008) bol človekom predelov. Pavel Hrúz písal v čase, keď to bolo vo vzduchu. Tak to cítila najlepšia časť generácie prozaikov, básnikov, výtvarníkov, hudobníkov, filmárov, kabaretistov.

Zomrel slovenský Európan

Jeden z kľúčových slovenských spisovateľov druhej polovice dvadsiateho a prvej dekády dvadsiateho prvého storočia. V roku 2002 mu bola udelená Cena Dominika Tatarku za knihu Nepriestrelná žena. Ján Johanides zomrel 5. júna 2008 v Šali…

Cena Dominika Tatarku pre Kornela Földváriho

Nie je náhodné, že po Tomášovi Janovicovi dostal Cenu Dominika Tatarku druhý raz po sebe autor, ktorý sa celoživotne zaoberá humorom. Humor je vlastnosťou dospelého národa, ktorý si vie uťahovať nielen z tých druhých, čo je ľahké, ale najmä zo seba, čo nie je vôbec ľahké, lebo to naráža na našu vlastnú urážlivosť a samoľúbosť…

Tatarkovský reťazec slovenskej kultúry

Aj literárne ceny majú svoje dejiny. História Ceny Dominika Tatarku sa začala písať niekedy koncom roka 1994, keď sa Martin Bútora, Martin M. Šimečka a Peter Zajac rozhodli presadiť svoju myšlienku o cene, ktorá by v dobe hodnotového chaosu až vákua s rozbujneným registrom rozličných podenkových vyznamenaní a pôct bola výrazom stálych, trvácich hodnôt.

Skupina A-R

Cena Dominika Tatarku bola už od začiatku spojená s výtvarným darom – obrazom významného slovenského výtvarníka. Daniel Fischer, ktorý vyberal v mene poroty spisovateľsko-výtvarné dvojičky, hľadal aj tu vnútorné spojenie medzi Dominikom Tatarkom, ktorý mal intímny vzťah k výtvarnému umeniu a súčasnými slovenskými výtvarníkmi.