Palo

Pavel Hrúz (14. 6. 1941 – 17. 8. 2008) bol človekom predelov. Pavel Hrúz písal v čase, keď to bolo vo vzduchu. Tak to cítila najlepšia časť generácie prozaikov, básnikov, výtvarníkov, hudobníkov, filmárov, kabaretistov.

Zomrel slovenský Európan

Jeden z kľúčových slovenských spisovateľov druhej polovice dvadsiateho a prvej dekády dvadsiateho prvého storočia. V roku 2002 mu bola udelená Cena Dominika Tatarku za knihu Nepriestrelná žena. Ján Johanides zomrel 5. júna 2008 v Šali…