Alexander Balogh a Ján Štrasser nositeľmi Ceny Dominika Tatarku za rok 2016

V utorok 14. marca 2017 bola v bratislavskom Pálffyho paláci slávnostne udelená Cena Dominika Tatarku za rok 2016. Porota Ceny Dominika Tatarku udelila dve ceny, Alexandrovi Baloghovi za knihu Ján Langoš. Strážca pamäti a Jánovi Štrasserovi za knihu František Mikloško. Rozhovory o dobe a ľuďoch.

Na úvod slávnostného odovzdávania 23. ročníka tejto prestížnej ceny po hudobnom vystúpení Jána Bogdana (violončelo) a Ivana Buffu (klavír), ktorí zahrali skladbu Camille Saint-Saënsa Labuť, predseda Poroty Ceny Dominika Tatarku a prezident Konzervatívneho inštitútu M. R. Štefánika Peter Zajac oznámil, že Cenu Dominika Tatarku za rok 2016 dostali Alexander Balogh za knihu Ján Langoš. Strážca pamäti (Bratislava: Artfórum, 2016) a Ján Štrasser za knihu František Mikloško. Rozhovory o dobe a ľuďoch (Bratislava: Slovart, 2016).

Diana Cencer Garafová odovzdala nositeľovi Ceny Dominika Tatarku Alexandrovi Baloghovi a nositeľovi Ceny Dominika Tatarku Jánovi Štrasserovi ako výtvarný dar svoj obraz. Následne vystúpila s laudáciou nositeľom Ceny Dominika Tatarku za rok 2016 držiteľka ceny za rok 2015 Irena Brežná. Alexander Balogh a Ján Štrasser potom ako ocenení autori predniesli svoje tatarkovské reči. Na záver slávnostného udeľovania zahral Ján Bogdan skladbu Gaspara Cassadóa Intermezzo e Danza Finale zo Suity pre sólové violončelo.

Partneri Ceny Dominika Tatarku za rok 2016:

HACAJCena Ernesta Valka

Za podporu Ceny Dominika Tatarku za rok 2016 ďakujeme Vladimírovi Čečetkovi, Martinovi Mlýnekovi, Jánovi Piroščákovi a Karolovi Pavlů.

Cena Dominika Tatarku v médiách

.týždeň: Cena Dominika Tatarku pre Balogha a Štrassera

Denník N: Sú to dôležité, politicky výbušné knihy. Cenu Dominika Tatarku dostali Ján Štrasser a Alexander Balogh

SME: Cenu Dominika Tatarku získali knihy o slovenských politikoch

Pravda: Cena Dominika Tatarku za rok 2016 patrí svedectvu doby

RTVS: Cenu Dominika Tatarku majú dvaja spisovatelia

O Cene Dominika Tatarku:

Cena Dominika Tatarku je považovaná za jedno z najprestížnejších slovenských literárnych ocenení a je určená autorovi za výnimočné dielo, ktoré napĺňa humanistické tradície slovenskej kultúry a v tomto zmysle nadväzuje na duchovný odkaz Dominika Tatarku. Cena sa udeľuje od roku 1995, vždy za knihu, ktorá vyšla v predchádzajúcom roku.

Porota Ceny Dominika Tatarku má svojich stálych členov, ktorými sú Vladimír Petrík, Daniel Fischer, Gabriela Rakúsová, Ján Králik, Martin Mojžiš a Peter Zajac. Ďalším členom je nositeľ ceny za predchádzajúci rok – tentoraz si túto úlohu plnila Irena Brežná.

Nositelia Ceny Dominika Tatarku od roku 1994:

Fotogaléria:

Navigácia