Martin M. Šimečka, Bohdan Hroboň, Miloš Lichner a Misha Kapustin nositeľmi Ceny Dominika Tatarku za rok 2017

V utorok 13. marca 2018 bola v bratislavskom Pálffyho paláci slávnostne udelená Cena Dominika Tatarku za rok 2017. Porota Ceny Dominika Tatarku udelila dve ceny, Martinovi M. Šimečkovi za knihu Medzi Slovákmi a Bohdanovi Hroboňovi, Milošovi Lichnerovi a Mishovi Kapustinovi za knihu Žalmy 51 – 75. Komentáre k Starému zákonu. 5. zväzok.

Na úvod slávnostného odovzdávania 23. ročníka tejto prestížnej ceny po hudobnom vystúpení Jordany Palovičovej (klavír), ktorá zahrala skladbu Clauda Debussyho (1862-1918) Images I. (Obrazy I.), predseda Poroty Ceny Dominika Tatarku a prezident Konzervatívneho inštitútu M. R. Štefánika Peter Zajac oznámil, že Cenu Dominika Tatarku za rok 2017 dostal Martin M. Šimečka za knihu Medzi Slovákmi. Stručné dejiny ľahostajnosti od Dubčeka k Ficovi alebo ako som sa stal vlastencom. (Bratislava : N Press, 2017) a člen Poroty Ceny Dominika Tatarku František Mikloško oznámil nositeľov Ceny Dominika Tatarku Bohdana Hroboňa, Miloša Lichner a Mishu Kapustina, ktorí dostali cenu v mene kolektívu autorov knihy Žalmy 51 – 75. Komentáre k Starému zákonu. 5. zväzok (Trnava : vydavateľstvo Dobrá kniha, 2017).

Ladislav Čarný odovzdal nositeľovi Ceny Dominika Tatarku Martinovi M. Šimečkovi a nositeľom Ceny Dominika Tatarku Bohdanovi Hroboňovi, Milošovi Lichnerovi a Mishovi Kapustinovi ako výtvarný dar svoj obraz. Následne vystúpili s laudáciou nositeľom Ceny Dominika Tatarku za rok 2017 držitelia ceny za rok 2016 Alexander Balogh a Ján Štrasser potom, ako ocenení autori predniesli svoje tatarkovské reči. Na záver slávnostného udeľovania zahrala Jordana Palovičová skladbu Clauda Debussyho Reflets dans l´eau (Odrazy vo vode).

Martin M. Šimečka je spisovateľ, esejista a publicista. V osemdesiatych rokoch prešiel viacerými povolaniami, pôsobil v disente, v deväťdesiatych rokoch viedol vydavateľstvo Archa, bol šéfredaktorom týždenníka Domino fórum a neskôr šéfredaktorom denníka SME, šéfredaktorom a editorom týždenníka Respekt, v súčasnosti je editorom Denníka N. Je autorom viacerých kníh próz (Vojenská knižka, 1981; Výpoveď, 1982; Žabí rok, 1983; Světelná znamení, 1984; Džin, 1987; Záujem, 1997) a výberu z publicistiky Hľadanie obáv (1998).

Riaditeľ Biblickej školy Bohdan Hroboň, dekan Teologickej fakulty Trnavskej univerzity Miloš Lichner a rabín Misha Kapustin dostali Cenu Dominika Tatarku v mene kolektívu autorov komentárov Žalmy 51 – 75. Komentáre k Starému zákonu. 5. zväzok (Trnava : vydavateľstvo Dobrá kniha, 2017), s prihliadnutím na zväzky Genezis (2008), Abdiáš, Jonáš, Micheáš (2010), Exodus (2013), Ozeáš, Joel, Amos (2015). Ide o veľkoryso koncipované ekumenické vydanie komentárov k Starému Zákonu, aké nemá v slovenskej kultúre obdoby. Piaty zväzok editoval Bohdan Hroboň, autormi sú Marcela Andoková, Peter Dubovský, Benedikt Hajas, Lucia Hidvéghyová, Bohdan Hroboň, Agnesa Adriana Jenčíková, Peter Juhás, Adrián Kacian, Róbert Lapko, Mykhaylyna Kľusková, Libor Marek, Milan Sova, Blažej Štrba, Martin Štrbák, Jozef Tiňo. Anton Tyrol, Miroslav Varšo, Pavel Vilhan, recenzentmi Jozef Jančovič a Miloš Lichner.

O Cene Dominika Tatarku:

Cena Dominika Tatarku je považovaná za jedno z najprestížnejších slovenských kultúrnych a literárnych ocenení a je určená autorovi za výnimočné dielo, ktoré napĺňa humanistické tradície slovenskej kultúry a v tomto zmysle nadväzuje na duchovný odkaz Dominika Tatarku. Cena sa udeľuje od roku 1995, vždy za knihu, ktorá vyšla v predchádzajúcom roku.

Porota Ceny Dominika Tatarku má stálych členov, ktorými sú Gabriela Rakúsová, Daniel Fischer, René Bílik, František Mikloško, Martin Mojžiš, Ján Králik, Peter Zajac. Ďalším členom je nositeľ ceny za predchádzajúci rok – tento rok si túto úlohu plnili Alexander Balogh a Ján Štrasser.

Nositelia Ceny Dominika Tatarku od roku 1994:

Partneri Ceny Dominika Tatarku za rok 2017:

HACAJ
Cena Ernesta Valka

Za podporu Ceny Dominika Tatarku za rok 2017 ďakujeme Vladimírovi Čečetkovi, Martinovi Mlýnekovi, Jánovi Piroščákovi a Karolovi Pavlů.

Navigácia