Cenu Dominika Tatarku za rok 2001

Cena Dominika Tatarku za rok 2001 bola v utorok 11. júna 2002 udelená editorom knihy Zločiny komunizmu na Slovensku 1948-1989 Františkovi Mikloškovi, Gabriele Smolíkovej a Petrovi Smolíkovi. Cena Dominika Tatarku sa udeľuje od roku 1995. Základným kritériom pre jej udelenie je spoločenský a kultúrny význam diela a zároveň výnimočná morálna integrita osobnosti autora.

Cenu udeľuje Porota Ceny Dominika Tatarku, Konzervatívny inštitút Milana Rastislava Štefánika a Nadácia Milana Šimečku. Za Porotu Ceny Dominika Tatarku vystúpil na slávnostnom odovzdávaní Ceny predseda Poroty a prezident Konzervatívneho inštitútu Peter Zajac. Cenu odovzdal podpredseda Správnej rady Konzervatívneho inštitútu Ján Králik. S príhovormi vystúpili riaditeľka Nadácie Milana Šimečku Inge Antalová, držitelia Ceny František Mikloško a Peter Smolík a minuloročný držiteľ Ceny Dušan Dušek.

Dvojzväzkové dielo Zločiny komunizmu na Slovensku 1948-1989 vyšlo v roku 2001 vo Vydavateľstve Michala Vaška v Prešove a je prvým vážnejším pokusom o celistvé zdokumentovanie obdobia komunistickej diktatúry a zločinov spáchaných v tomto období na Slovensku. Prvý diel prináša na 744 stranách historické štúdie renomovaných slovenských historikov, opisujúce rôzne druhy perzekúcií komunistického režimu na Slovensku. Prílohou knihy je multimediálny CD-ROM, na ktorom sa nachádza zoznam vyše 102 000 obetí komunizmu na Slovensku. Autorom grafického návrhu obálky je Miroslav Cipár.

Členmi Poroty Ceny Dominika Tatarku sú Dana Kršáková, Vladimír Petrík, Dušan Dušek, Martin Porubjak, Peter Zajac, Valér Mikula, Martin M. Šimečka, Ján Králik a Daniel Fischer. Cenu Dominika Tatarku za minulé roky dostali Milan Hamada za rok 1994, Ivan Kadlečík za rok 1995, Pavel Vilikovský za rok 1996, Ivan Štrpka za rok 1997, Pavel Hrúz za rok 1998, Ľubomír Lipták za rok 1999 a Dušan Dušek za rok 2000.

 

Nositelia Ceny Dominika Tatarku od roku 1994:

Navigácia