Cena Dominika Tatarku za rok 2003 udelená

V piatok 14. mája 2004 bola v bratislavskom Pálffyho paláci slávnostne udelená Cena Dominika Tatarku za rok 2003. Porota ceny Dominika Tatarku v rámci jubilejného 10. ročníka udelila cenu Rudolfovi Filovi a jeho knihe cestou.

Na úvod slávnostného odovzdávania tejto prestížnej ceny vystúpil predseda Poroty Ceny Dominika Tatarku a prezident Konzervatívneho inštitútu M. R. Štefánika Peter Zajac a oznámil, že výročnú desiatu Cenu Dominika Tatarku za rok 2003 dostal výtvarník, pedagóg a esejista Rudolf Fila za knihu úvah o výtvarnom umení cestou. Kniha má vysokú odbornú a umeleckú úroveň a významnou mierou prispieva k rozvoju myšlienky ľudských slobôd a najmä slobody tvorby.

Samotnú cenu odovzdal ocenenému R. Filovi podpredseda Správnej rady Konzervatívneho inštitútu M. R. Štefánika Ján Králik. Osobitnú cenu, 21. sonátu pre klavír Otázky bez odpovedí Ilju Zeljenku ohlásil člen Poroty Ceny Dominika Tatarku Daniel Fischer. Po klavírnom vystúpení Magdalény Bajuszovej, v ktorom odznela časť skladby Ilju Zeljenku, venovanej Rudolfovi Filovi, zaznelo laudatio držiteľa ceny za rok 2002 Jána Johanidesa. Rudolf Fila ako čerstvo ocenený nositeľ ceny predniesol esej Dominik Tatarka, spojenú s posolstvom Dominika Tatarku.

Kniha Rudolfa Filu cestou, je výnimočná tým, že v sebe spája dlhodobý, kontinuitný a nepodkupný záujem Rudolfa Filu o moderné výtvarné umenie 20. storočia a o dielo najvýznamnejších slovenských, českých, európskych a svetových výtvarných umelcov, a to s hlbokým presvedčením pedagóga a človeka kultúry, že základnú zmysluplnú vývinovú líniu výtvarného umenia 20. storočia tvorí umenie moderné.

Rudolf Fila (1932, Příbram na Morave) absolvoval Školu umeleckého priemyslu v Brne (1950-1952) a Vysokú školu výtvarných umení v Bratislave (1952-1958). V roku 1959 bol zamestnaný v Ústredí umeleckých remesiel v Bratislave, v rokoch 1960-1990 učil na Strednej umeleckopriemyselnej škole v Bratislave, v rokoch 1990-1992 viedol ateliér voľnej maľby na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave. Žije v Bratislave.
Samostatne vystavuje od roku 1962. Jeho diela sú zastúpené v zbierkach Slovenskej národnej galérie v Bratislave, Národnej galérie v Prahe, Moravskej galérie v Brne, v Múzeu 20. storočia vo Viedni, v múzeu v Ulme, v stálej expozícii Credit Suisse Art Collection v Londýne a v ďalších mestách Európy, Severnej a Južnej Ameriky. 
Rudolf Fila vydal knižné publikácie Analýza výstavby výtvarného diela (1979), Výtvarná príprava pre 1. a 2. ročník umeleckopriemyselnej školy (spoluautori O. Bartko a Z. Reištetterová), Načo nám je umenie (1991) a knihu esejí, prednášok, článkov, recenzií, prejavov na vernisážach a rozhovorov z rokov 1965-2002 cestou (2003).

Cena Dominika Tatarku je považovaná za najprestížnejšie slovenské literárne ocenenie a je určená autorovi za výnimočné dielo, ktoré napĺňa humanistické tradície slovenskej kultúry a v tomto zmysle nadväzuje na duchovný odkaz Dominika Tatarku. Cena sa udeľuje od roku 1995, vždy za knihu, ktorá vyšla v predchádzajúcom roku.

Prečítajte si rozhovor s Rudolfom Filom, držiteľom CDT za rok 2003, uverejnený 15. mája 2004 v denníku SME tu.

 

Nositelia Ceny Dominika Tatarku od roku 1994:

Fotogaléria:

Navigácia