Milan Šútovec a Alta Vášová nositeľmi Ceny Dominika Tatarku za rok 2019

Vo štvrtok 17. septembra 2020 bola v bratislavskom Pálffyho paláci slávnostne udelená Cena Dominika Tatarku za rok 2019. Porota Ceny Dominika Tatarku udelila cenu Milanovi Šútovcovi za encyklopédiu Politické Slovensko. Aktéri, dokumenty, inštitúcie, politické strany, udalosti a Alte Vášovej za prozaickú knihu Odlety.  

Na úvod slávnostného odovzdávania 26. ročníka tejto prestížnej ceny po hudobnom vystúpení Ivana Šillera (klavír): Philip Glass: Piano Study No. 13, člen Poroty Ceny Dominika Tatarku František Mikloško oznámil, že Cenu Dominika Tatarku za rok 2019 dostali Milan Šútovec za knihu Politické Slovensko. Aktéri, dokumenty, inštitúcie, politické strany, udalosti a Alta Vášová za knihu Odlety. Daniel Fischer s Dominikom Hlinkom a Rastislavom Podhorským odovzdali nositeľom Ceny Dominika Tatarku výtvarné dary. Následne vystúpili s laudáciou nositeľom Ceny Dominika Tatarku za rok 2019 držitelia ceny za rok 2018 Eva Lavríková a Jakub Kratochvíl potom, ako ocenení autori predniesli svoje tatarkovské reči. Na záver slávnostného udeľovania zahral Ivan Šiller skladbu Mauricea Ravela: Sonatine II. Modere.     

O „Politickom Slovensku“ Milana Šútovca
O „Odletoch“ Alty Vášovej
O Dominikovi Tatarkovi
Dominik
Udelenie Ceny Dominika Tatarku za rok 2019

.cena Dominika Tatarku za rok 2019.

Posted by .týždeň on Thursday, September 17, 2020

Milan Šútovec je literárny a kultúrny vedec, jedna z osobností Novembra 1989, predseda Snemovne národov FZ ČSFR, autor významných literárnovedných a literárnokritických publikácií ako Romány a mýty (1982), Rekapitulácia nekapitulácie (1990), Zo šedej zóny (1999), Mýtus a dejiny v próze naturizmu (2005), kultúrnosemiotickej publikácie Semióza ako politikum alebo „pomlčková vojna“ (1999) a publicistických výberov Demokratické ovzdušie a politický smog (2002), Maslo na našich hlavách (2011), autor filmových scenárov.  Kniha Politické Slovensko. Aktéri, dokumenty, inštitúcie, politické strany, udalosti je ojedinelým encyklopedickým dielom jednotlivca, mapujúcim v slovníkových heslách osobnosti, inštitúcie, politické strany a udalosti slovenskej politiky dvadsiateho a čiastočne devätnásteho storočia.

Alta Vášová je prozaička, detská autorka, filmová scenáristka, divadelná autorka, autorka filmových a divadelných muzikálov. K jej najvýznamnejším prózam patria Zaznamenávanie neprávd (1970),  Po (1979), V Záhradách (1982),  Sviatok neviniatok (1992), Natesno (1997), Ostrovy nepamäti (2008),  Sfarbenia (2011), kniha rozhovorov s Jánom Štrasserom Slovosled (2015), detské prózy 7, 5° C (1984), Pán Puch (1991), Lelka zo sekretára (1992), filmové scenáre Román o base (1968), Sladké hry minulého leta (1969), Ako listy jedného stromu (1979), Neberte nám princeznú (1982), divadelná hra Obchod na korze (2000), divadelné muzikály Cyrano z predmestia (1977), P+L (1989/ 2019) a Neberte nám princeznú (2006). Odlety (2019) sú knihou odchádzania a stôp, ktoré ostávajú, knihou životnej skúsenosti a bolesti.   

O Cene Dominika Tatarku:

Cena Dominika Tatarku je považovaná za jedno z najprestížnejších slovenských kultúrnych a literárnych ocenení a je určená autorovi za výnimočné dielo, ktoré napĺňa humanistické tradície slovenskej kultúry a v tomto zmysle nadväzuje na duchovný odkaz Dominika Tatarku. Cena sa udeľuje od roku 1995, vždy za knihu, ktorá vyšla v predchádzajúcom roku.

Porota Ceny Dominika Tatarku má stálych členov, ktorými sú Gabriela Rakúsová, Daniel Fischer, René Bílik, František Mikloško, Martin Mojžiš, Ján Králik, Peter Zajac. Ďalším členom je nositeľ ceny za predchádzajúci rok – tento rok si túto úlohu plnil Jakub Kratochvíl.

Nositelia Ceny Dominika Tatarku od roku 1994:

Partneri Ceny Dominika Tatarku za rok 2019:


Za podporu Ceny Dominika Tatarku za rok 2019 ďakujeme Vladimírovi Čečetkovi, spoločnosti Mlynek & Co., Jánovi Piroščákovi a Karolovi Pavlů.

Fotogaléria:

Navigácia