Daniel Liška nositeľom Ceny Dominika Tatarku za rok 2020

V utorok 16. marca 2021 bola v bratislavskom .klube pod lampou slávnostne udelená Cena Dominika Tatarku za rok 2020. Porota Ceny Dominika Tatarku udelila cenu Danielovi Liškovi za editovanie a autorstvo monografie Jakoby. Retrospektíva.   

Na úvod slávnostného odovzdávania 27. ročníka tejto prestížnej ceny predseda Poroty Ceny Dominika Tatarku Peter Zajac oznámil, že Cenu Dominika Tatarku za rok 2020 dostal Daniel Liška za knihu Jakoby. Retrospektíva s prihliadnutím na texty Zoltána Kassaia, Alberta Marenčina, Györga Szaszáka, Lászlóa Szigetiho a Juraja Bartusza. Potom s Petrom Gondom a Františkom Mikloškom odovzdali nositeľovi cenu a ako výtvarný dar obraz Adama Szentpéteryho Kompozícia V, AS4. Následne ocenený autor predniesol svoju tatarkovskú reč a s laudáciou nositeľovi Ceny Dominika Tatarku za rok 2020 vystúpili držitelia ceny za rok 2019 Alta Vášová a Milan Šútovec. Na záver slávnostného udeľovania prebehol rozhovor nositeľa ceny Daniela Lišku so šéfredaktorom .týždňa Štefanom Hríbom.   

Daniel Liška (1959)  sa narodil v Košiciach, kde študoval baníctvo a veterinárnu medicínu. Vykonával výškové horolezecké práce, sprievodcovskú a administratívnu činnosť v stavebníctve a správe bytového fondu. V roku 1989 patril medzi zakladateľov košickej VPN a v roku 1990 bol jej zamestnancom. Je autorom viacerých cestopisných textov a dokumentárnych filmov, predovšetkým z horských oblastí Ázie. Jeho posledný filmový dokument je venovaný obnove nástenných malieb v kostole v spišskej obci Poráč. V roku 1996 editoval s Ladislavom Snopkom knihu Marcela Strýka Za vlastný život. V roku 2003 vydal básnickú zbierku 44.

Žiarivá ozdoba v Jakobyho umeleckom príbehu
Liškove výkony majú kvalitu, ktorá odobruje rozhodnutie poroty
Jakoby Daniela Lišku

O Cene Dominika Tatarku:

Cena Dominika Tatarku je považovaná za jedno z najprestížnejších slovenských kultúrnych a literárnych ocenení a je určená autorovi za výnimočné dielo, ktoré napĺňa humanistické tradície slovenskej kultúry a v tomto zmysle nadväzuje na duchovný odkaz Dominika Tatarku. Cena sa udeľuje od roku 1995, vždy za knihu, ktorá vyšla v predchádzajúcom roku.

Porota Ceny Dominika Tatarku má stálych členov, ktorými sú Gabriela Rakúsová, Daniel Fischer, René Bílik, František Mikloško, Martin Mojžiš, Ján Králik, Peter Zajac (predseda poroty). Ďalším členom je nositeľ ceny za predchádzajúci rok – tento rok si túto úlohu plnili Alta Vášová a Milan Šútovec.

Fotogaléria:

Partneri Ceny Dominika Tatarku za rok 2020:


Za podporu Ceny Dominika Tatarku za rok 2020 ďakujeme Vladimírovi Čečetkovi, spoločnosti Mlynek & Co. a Jánovi Piroščákovi.

Navigácia