Martin Bútora, Grigorij Mesežnikov, Zora Bútorová, Miroslav Kollár a Mila Haugová nositeľmi Ceny Dominika Tatarku za rok 2013

Vo štvrtok 13. marca 2014 bola v bratislavskom Pálffyho paláci slávnostne udelená Cena Dominika Tatarku za rok 2013. Porota Ceny Dominika Tatarku v rámci 20. ročníka udelila cenu Martinovi Bútorovi, Grigorijovi Mesežnikovovi, Zore Bútorovej, Miroslavovi Kollárovi za knihu Odkiaľ a Kam a Mile Haugovej za knihy Tvrdé drevo detstva a Cetonia aurata.

Na úvod slávnostného odovzdávania 20. ročníka tejto prestížnej ceny oznámil po hudobnom vystúpení Mikiho Skutu predseda Poroty Ceny Dominika Tatarku a prezident Konzervatívneho inštitútu M. R. Štefánika Peter Zajac, že Cenu Dominika Tatarku za rok 2013 dostali Martin Bútora, Grigorij Mesežnikov, Zora Bútorová, Miroslav Kollár za knihu Odkiaľ a Kam. Dvadsať rokov samostatnosti (Bratislava: Kalligram, 2013) a Mila Haugová za knihy Tvrdé drevo detstva (Bratislava: Koloman Kertész Bagala, 2013) a Cetonia aurata (Bratislava: Slovenský spisovateľ, 2013).

Udelenie Ceny Dominika Tatarku za rok 2013

Martin Bútora, Grigorij Mesežnikov, Zora Bútorová a Miroslav Kollár sú dlhoroční výskumníci Inštitútu pre výskum verejných otázok v Bratislave, autori a editori mnohých kolektívnych a individuálnych publikácií, zaoberajúcich sa otázkami vývinu Slovenska po roku 1989. Kolektívne dielo Odkiaľ a Kam je súhrnným pohľadom celého radu autorov na stav Slovenska dvadsať rokov od samostatnosti, a to v kľúčových oblastiach politického, spoločenského a kultúrneho života. V tomto zmysle predstavuje vyvrcholenie dlhoročnej činnosti IVO.

Mila Haugová patrí medzi najvýznamnejších autorov a autorky súčasnej slovenskej poézie. Vydala takmer dvadsať básnických zbierok, publikovaných kontinuitne od začiatku osemdesiatych rokov minulého storočia podnes, poétkou intenzívnej neskoromodernej lyriky a prekladateľkou svetovej poézie, ktorá si vybudovala osobitý, nezameniteľný básnický svet a uchovala po celý čas vysokú kvalitu svojej intímnej poézie, ktorá smeruje dovnútra, ale zároveň je aj diskrétnou výpoveďou o stave sveta. Okrem toho je Mila Haugová prozaičkou, autorkou autobiografie Zrkadlo dovnútra a knihy rozhovorov a úvah ocenenej knihy Tvrdé drevo detstva.

Peter Zajac potom odovzdal Martinovi Bútorovi, Grigorijovi Mesežnikovovi, Zore Bútorovej a Miroslavovi Kollárovi ako výtvarný dar obraz Róberta Jančoviča, Milan Vagač odovzdal svoj obraz Mile Haugovej. Následne vystúpil s laudáciou nositeľom Ceny Dominika Tatarku za rok 2013 Oleg Pastier, držiteľ ceny za rok 2012. Po nej predniesol Martin Bútora za ocenený kolektív autorov esej spojenú s posolstvom Dominika Tatarku a svoju tatarkovskú, poeticky ladenú esej, predniesla ako ocenená autorka aj Mila Haugová. Na záver slávnostného udeľovania zahral Miki Skuta druhú z Bachových skladieb.

 

Partneri Ceny Dominika Tatarku za rok 2013:

exe       HACAJ      .týždeň

Za podporu Ceny Dominika Tatarku za rok 2013 ďakujeme tiež Vladimírovi Čečetkovi a Martinovi Mlýnekovi.

 

O Cene Dominika Tatarku:

Cena Dominika Tatarku je považovaná za jedno z najprestížnejších slovenských literárnych ocenení a je určená autorovi za výnimočné dielo, ktoré napĺňa humanistické tradície slovenskej kultúry a v tomto zmysle nadväzuje na duchovný odkaz Dominika Tatarku. Cena sa udeľuje od roku 1995, vždy za knihu, ktorá vyšla v predchádzajúcom roku.

Porota Ceny Dominika Tatarku má stálych členov, ktorými sú Vladimír Petrík, Daniel Fischer, Martin Porubjak, Martin M. Šimečka, Ján Králik, Peter Zajac. Ďalším členom je nositeľ ceny za predchádzajúci rok – tento rok si túto úlohu plnil Oleg Pastier.

 

Mediálne výstupy:

13. marec 2014

SME: Tatarkovu cenu získali Haugová a editori Odkiaľ a Kam

Pravda: Cena Dominika Tatarku. Keď sa kvantita snúbi s kvalitou

TASR: Cenu Dominika Tatarku si prevzali M. Haugová a kolektív IVO

SITA: Cenu Dominika Tatarku za rok 2013 udelili pätici autorov

STV: Cena Dominika Tatarku za rok 2013 (od minutáže 41:20)

14. marec 2014

.týždeň: Cena Dominika Tatarku (video)

Rádio Slovensko: Laureáti jubilejnej 20. Ceny Dominika Tatarku (audio)

 

Nositelia Ceny Dominika Tatarku od roku 1994:

Fotogaléria:

Navigácia