Dezider Tóth nositeľom Ceny Dominika Tatarku za rok 2011

V utorok 22. mája 2012 bola v bratislavskom Pálffyho paláci slávnostne udelená Cena Dominika Tatarku za rok 2011. Porota Ceny Dominika Tatarku v rámci 18. ročníka udelila cenu Monogramistovi T. D, výtvarníkovi Deziderovi Tóthovi za knihu Nie som autor, som metafora.

Na úvod slávnostného odovzdávania 18. ročníka tejto prestížnej ceny oznámil predseda Poroty Ceny Dominika Tatarku a prezident Konzervatívneho inštitútu M. R. Štefánika Peter Zajac, že Cenu Dominika Tatarku za rok 2011 dostal Monogramista T. D, výtvarník Dezider Tóth za knihu Nie som autor, som metafora (Bratislava, O. K. O. a Slovart, 2011).

Významnú úlohu v tvorbe Dezidera Tótha zohráva slovo, text, komentár autora či lakonické popísanie skutočnosti. “Kľúčovým slovom, ktoré tvorí totožnosť Dezidera Tótha a Monogramistu T. D, je sloboda. Slobodný pohyb v medzipriestore tela, slova, zvuku, obrazu a veci. Slobodné vplietanie vznešenosti do banality. Slobodný priestor medzi seriálnou preplnenosťou a nulovou prázdnotou. Slobodný prielom do mystického okamihu, ale aj do anekdotickosti. Slobodná práca s faktúrou materiálu, ako ju dokumentuje monografia spolu so základným, celoživotným gestom D. T. a T. D., ktorým je poézia jeho tvorby,” uviedol predseda poroty Peter Zajac.

Po vystúpení Jozefa Luptáka (violončelo) a Borisa Lenka (akordeón) odovzdal ako súčasť ceny Deziderovi Tóthovi umelecký dar člen Poroty Ceny Dominika Tatarku Daniel Fischer. Následne vystúpila s laudatiom nositeľovi Ceny Dominika Tatarku za rok 2011 Iva Mojžišová, držiteľka ceny za rok 2010. Po nej predniesol Dezider Tóth ako ocenený nositeľ ceny esej spojenú s posolstvom Dominika Tatarku. Na záver slávnostného udeľovania zahrali Jozef Lupták a Boris Lenko.

Cena Dominika Tatarku je považovaná za jedno z najprestížnejších slovenských kultúrnych ocenení a je určená autorovi za výnimočné dielo, ktoré napĺňa humanistické tradície slovenskej kultúry a v tomto zmysle nadväzuje na duchovný odkaz Dominika Tatarku. Cena sa udeľuje od roku 1995, vždy za knihu, ktorá vyšla v predchádzajúcom roku.

Udelenie ceny Dominika Tatarku za rok 2011

Laudatio Ivy Mojžišovej, držiteľky ceny za rok 2010

Esej Dezidera Tótha – Monogramistu T. D, držiteľa ceny za rok 2011

Blahoželanie Tomášovi Janovicovi, držiteľovi ceny za rok 2005 a záverečné hudobné vystúpenie Jozefa Luptáka a Borisa Lenka

 

Partner Ceny Dominika Tatarku za rok 2011:

exe

Za podporu Ceny Dominika Tatarku za rok 2011 ďakujeme tiež Martinovi Mlýnekovi, Karolovi a Darine Pavlů a tiež Jánovi Hacajovi.

 

O Cene Dominika Tatarku:

Cena Dominika Tatarku je považovaná za jedno z najprestížnejších slovenských literárnych ocenení a je určená autorovi za výnimočné dielo, ktoré napĺňa humanistické tradície slovenskej kultúry a v tomto zmysle nadväzuje na duchovný odkaz Dominika Tatarku. Cena sa udeľuje od roku 1995, vždy za knihu, ktorá vyšla v predchádzajúcom roku.

Porota Ceny Dominika Tatarku má 7 stálych členov: Dana Hučková (rod. Kršáková), Vladimír Petrík, Daniel Fischer, Martin Porubjak, Martin M. Šimečka, Ján Králik, Peter Zajac. Ďalším členom je nositeľ ceny za predchádzajúci rok – tento rok si túto úlohu plnila Iva Mojžišová.

 

Mediálne výstupy:

22. mája 2012

.týždeň: Cena Dominika Tatarku pre Monogramistu T.D (video)

TASR: Cenu Dominika Tatarku za rok 2011 získal Dezider Tóth

23. mája 2012

SME: Porota ma v mojom písaní prekukla

Pravda: Tatarkovu cenu má v rukách výtvarník. Monogramista T•D

Slovenský rozhlas: Cena Dominika Tatarku

STV: Cenu Dominika Tatarku dostal Dezider Tóth

25. mája 2012

SME: Dezider Tóth – Monogramista T. D: O neporozumení

Konzervatívne listy: Peter Zajac: Dezider Tóth nositeľom Ceny Dominika Tatarku za rok 2011

28. mája 2012

.týždeň: Dezider Tóth – Monogramista T. D: O neporozumení

 

Nositelia Ceny Dominika Tatarku od roku 1994:

Fotogaléria:

Navigácia