Cena Dominika Tatarku za rok 2010 bola udelená Ive Mojžišovej

V pondelok 14. marca 2011 bola v bratislavskom Pálffyho paláci slávnostne udelená Cena Dominika Tatarku za rok 2010. Porota Ceny Dominika Tatarku v rámci 17. ročníka udelila cenu Ive Mojžišovej a jej knihe Giacomettiho smiech?.

Na úvod slávnostného odovzdávania tejto prestížnej ceny vystúpil predseda Poroty Ceny Dominika Tatarku a prezident Konzervatívneho inštitútu M. R. Štefánika Peter Zajac a oznámil, že sedemnástu výročnú Cenu Dominika Tatarku za rok 2010 dostala výtvarná kritička, teoretička a historička Iva Mojžišová (1939) za knihu Giacomettiho smiech? (Bratislava, Slovart a VŠVU, 2010).

Porota Ceny Dominika Tatarku ňou ocenila celoživoné dielo autorky, ktoré je v súčasnej slovenskej kultúre výnimočné kritickou analytickosťou, jasnosťou a presnosťou ako aj jej autentické osobnostné postoje, ktorými sa nikdy nespreneverila princípom ľudskej slobody. „Kritika porozumením, naše zanedbané avantgardy, konštrukcia, pohyb, svetlo, elementy scénografie, malé kritické glosy, o počiatkoch umeleckej kritiky – takto lahodne, neexhibične znejú názvy jednotlivých kapitol. V dobe žurnalistickej exhaltovanosti vec nevídaná,“ píše v týždenníku .týždeň o knihe Giacomettiho smiech? výtvarník Milan Bočkay.

Po vystúpení Dua Šašina (Radoslav Šašina, Dana Šašinová-Satury) samotnú cenu odovzdal ocenenej Ive Mojžišovej podpredseda Správnej rady Konzervatívneho inštitútu M. R. Štefánika Ján Králik.

Udelenie ceny Dominika Tatarku za rok 2010  

Následne s laudatiom vystúpil Juraj Mojžiš, držiteľ ceny za rok 2009, po ktorom Iva Mojžišová ako čerstvo ocenená nositeľka ceny predniesla esej spojenú s posolstvom Dominika Tatarku. Na záver zaznelo „Kicho“ pre kontrabas a klavír od Astora Piazzolu v podaní Dua Šašina.

Laudatio Juraja Mojžiša, držiteľa ceny za rok 2009 

Základným životným postojom Ivy Mojžišovej je kritickosť, jej kritika však vždy vychádza z elementárnej priazne. Predseda poroty Peter Zajac o udelení ceny Ive Mojžišovej uviedol: „Jej základný fenomenologický záujem o viditeľný svet oka je stále aktuálny, jeho komplementom sa stala fenomenológia neviditeľného sveta mysle. Iva Mojžišová je svojím dielom, postojmi a osobnosťou šťastnou voľbou: je jednou z najdôveryhodnejších nositeliek Ceny Dominika Tatarku.“

Esej držiteľky Ceny za rok 2010 

Cena Dominika Tatarku je považovaná za jedno z najprestížnejších slovenských literárnych ocenení a je určená autorovi za výnimočné dielo, ktoré napĺňa humanistické tradície slovenskej kultúry a v tomto zmysle nadväzuje na duchovný odkaz Dominika Tatarku. Cena sa udeľuje od roku 1995, vždy za knihu, ktorá vyšla v predchádzajúcom roku.

 

Partner Ceny Dominika Tatarku za rok 2010:

exe

Za podporu Ceny Dominika Tatarku za rok 2010 ďakujeme tiež Karolovi a Darine Pavlů a tiež Jánovi Hacajovi.

 

Mediálne výstupy:

14. marec 2011

TA3: Cena Dominika Tatarku 2010

TV SME: Cenu Dominika Tatarku získala Iva Mojžišová 

STV: Udelili Cenu Dominika Tatarku 2010

TASR: Cenu Dominika Tatarku za rok 2010 získala Iva Mojžišová

tyzden.sk: Cena Dominika Tatarku pre Ivu Mojžišovú

15. marec 2011

SME: Baudelaire by mal radosť. My ju máme

Pravda: Cenu Dominika Tatarku dostala Iva Mojžišová

21. marec 2011

.týždeň: Iva Mojžišová: O zabúdaní

 

O Cene Dominika Tatarku:

Cena Dominika Tatarku je považovaná za jedno z najprestížnejších slovenských literárnych ocenení a je určená autorovi za výnimočné dielo, ktoré napĺňa humanistické tradície slovenskej kultúry a v tomto zmysle nadväzuje na duchovný odkaz Dominika Tatarku. Cena sa udeľuje od roku 1995, vždy za knihu, ktorá vyšla v predchádzajúcom roku.

Porota Ceny Dominika Tatarku má 7 stálych členov: Dana Kršáková, Vladimír Petrík, Daniel Fischer, Martin Porubjak, Martin M. Šimečka, Ján Králik, Peter Zajac. Ďalším členom je nositeľ ceny za predchádzajúci rok – tento rok si túto úlohu plnil Juraj Mojžiš.

 

Nositelia Ceny Dominika Tatarku od roku 1994:

Fotogaléria:

Navigácia