Erik Jakub Groch nositeľom Ceny Dominika Tatarku za rok 2021

V utorok 10. mája 2022 bola v bratislavskom Pálffyho paláci slávnostne udelená Cena Dominika Tatarku za rok 2021. Porota Ceny Dominika Tatarku udelila cenu Erikovi Jakubovi Grochovi za básnickú zbierku viety.

Na úvod slávnostného odovzdávania 28. ročníka tejto prestížnej ceny predseda Poroty Ceny Dominika Tatarku Peter Zajac oznámil, že Cenu Dominika Tatarku za rok 2021 dostal Erik Jakub Groch za knihu viety.

Po odovzdaní ceny odovzdala Helena Tóthová ako výtvarný dar svoj obraz. Následne s laudáciou nositeľovi Ceny Dominika Tatarku za rok 2021 vystúpil držiteľ ceny za rok 2020 Daniel Liška.

Odovzdávanie ceny sa uzavrelo tatarkovskou rečou oceneného autora.

Erik Jakub Groch | Foto: Ján Gavura, 2021

Erik Jakub Groch (1957) sa narodil v Košiciach, kde vyštudoval Strednú všeobecnovzdelávaciu školu. Po skončení školy vystriedal rozmanité povolania. Do roku 1989 pôsobil v prostredí košického umeleckého undergroundu. Na prelome 70. a 80. rokov sa prevažne s Marcelom Strýkom podieľal na vydávaní samizdatových literárnych zborníkov Trinásta komnata a Nacelle.

V novembri 1989 a bezprostredne po ňom aktívne vystupoval za Občianske fórum v Košiciach. V rokoch 1991 – 1992 bol spoluzakladateľom a spolueditorom literárneho almanachu Tichá voda I – III. V roku 1990 pracoval ako redaktor obnoveného týždenníka Kultúrny život, v roku 1992 si založil vlastné vydavateľstvo, ktoré neskôr nazval Knižná dielňa Timotej. Žije v Uloži neďaleko Levoče.

Vydal: Súkromné hodiny smútku (1989), Baba Jaga: Žalospevy (1991), To (2000), Lácinéma (2001), Tuláčik a Klára (2002), Druhá naivita. Zobrané a nové básne a príbehy (2005), Em (2006), Píšťalkár (2006), Infinity (2008), Šlabikár päťmestia (2013), nil, úvod (2018), melanchólia neviem (2019), viety (2021).

Partneri Ceny Dominika Tatarku za rok 2021

Za podporu Ceny Dominika Tatarku za rok 2021 ďakujeme Vladimírovi Čečetkovi, spoločnosti Mlynek & Co., Jánovi Piroščákovi, Karolovi Pavlů, Jánovi Hacajovi a týždenníku .týždeň.

O Cene Dominika Tatarku

Cena Dominika Tatarku je považovaná za jedno z najprestížnejších slovenských kultúrnych a literárnych ocenení a je určená autorovi za výnimočné dielo, ktoré napĺňa humanistické tradície slovenskej kultúry a v tomto zmysle nadväzuje na duchovný odkaz Dominika Tatarku. Cena sa udeľuje od roku 1995, vždy za knihu, ktorá vyšla v predchádzajúcom roku.

Porota Ceny Dominika Tatarku má stálych členov, ktorými sú Gabriela Rakúsová, Daniel Fischer, René Bílik, František Mikloško, Martin Mojžiš, Ján Králik, Peter Zajac (predseda poroty). Ďalším členom je nositeľ ceny za predchádzajúci rok – tento rok si túto úlohu plnil Daniel Liška.

Nositelia Ceny Dominika Tatarku od roku 1994

Cena Dominika Tatarku za rok 2021 v médiách

Fotogaléria

Navigácia