Oleg Pastier nositeľom Ceny Dominika Tatarku za rok 2012

V stredu 13. marca 2013 bola v bratislavskom Pálffyho paláci slávnostne udelená Cena Dominika Tatarku za rok 2012. Porota Ceny Dominika Tatarku v rámci 19. ročníka udelila cenu Olegovi Pastierovi za knihu Za ozvenou tichých hlasov II (Päť scenárov, päť koláží).

Na úvod slávnostného odovzdávania 19. ročníka tejto prestížnej ceny oznámil po hudobnom vystúpení Ericha Boboša Procházku a Mareka Wolfa predseda Poroty Ceny Dominika Tatarku a prezident Konzervatívneho inštitútu M. R. Štefánika Peter Zajac, že Cenu Dominika Tatarku za rok 2012 dostal Oleg Pastier za knihu Za ozvenou tichých hlasov II (Päť scenárov, päť koláží) | Bratislava, vydavateľstvo F. R & G., 2012.

Udelenie Ceny Dominika Tatarku za rok 2012

Oleg Pastier (1952) je básnik, prozaik, esejista, rozhlasový autor, knižný a časopisecký vydavateľ. Ako vydavateľ a redaktor samizdatov sa zaslúžil už pred rokom 1989 o vydanie textov Dominika Tatarku v ineditnom časopise Fragment (Fragment K) ako aj o samizdatové vydanie jeho Navrávačiek (1986).

Cenu Dominika Tatarku dostal za knihu Za ozvenou tichých hlasov II (2012) s prihliadnutím na knihy Za ozvenou tichých hlasov I (2011), Z protiľahlého brehu (2008) a Spytovanie (spolu s Ivanom Kadlečíkom, 2010), ako aj za zostavenie antológií Osamelých bežcov Pohybliví v pohyblivom (2007), Pohybliví nehoria (2009) a za básnickú tvorbu.

Člen Poroty Ceny Dominika Tatarku Daniel Fischer potom uviedol výtvarníka Martina Špireca, ktorý odovzdal nositeľovi ceny svoje dva obrazy ako výtvarnú súčasť ceny. Ako osobitný dar odovzdala zástupkyňa Slovenskej pošty Veronika Kopečná nositeľovi Ceny Dominika Tatarku príležitostnú poštovú známku, ktorú vydala Slovenská pošta k storočnici Dominika Tatarku.

Pri príležitosti nedožitej storočnice Dominika Tatarku (14. marca 1913 – 10. mája 1989), prozaika, kultúrneho a výtvarného esejistu, jedného z najvýznamnejších slovenských spisovateľov a intelektuálov dvadsiateho storočia, v ktorého živote sa spájalo výnimočné dielo so statočnými občianskymi postojmi, adresovali doterajší nositelia CDT ako osobitné vyznamenanie Poctu nositeľov Ceny Dominika Tatarku českému spisovateľovi, esejistovi a fejtonistovi Ludvíkovi Vaculíkovi za jeho tvorbu a zásluhy o dielo Dominika Tatarku v najhorších časoch našej spoločnosti.

Poctu Ludvíkovi Vaculíkovi uviedol spisovateľ a esejista, nositeľ Ceny Dominika Tatarku za rok 1995 Ivan Kadlečík a prečítal člen Poroty Ceny Dominika Tatarku Vladimír Petrík. Následne vystúpil s laudáciou nositeľovi Ceny Dominika Tatarku za rok 2012 Dezider Tóth (Monogramista T. D.), držiteľ ceny za rok 2011. Po nej predniesol Oleg Pastier ako ocenený nositeľ ceny esej spojenú s posolstvom Dominika Tatarku. Na záver slávnostného udeľovania zahrali Erich Boboš Procházka a Marek Wolf.

 

Partneri Ceny Dominika Tatarku za rok 2012:

exe      Allianz DSS

Za podporu Ceny Dominika Tatarku za rok 2012 ďakujeme tiež Martinovi Mlýnekovi a Jánovi Hacajovi.

 

O Cene Dominika Tatarku:

Cena Dominika Tatarku je považovaná za jedno z najprestížnejších slovenských literárnych ocenení a je určená autorovi za výnimočné dielo, ktoré napĺňa humanistické tradície slovenskej kultúry a v tomto zmysle nadväzuje na duchovný odkaz Dominika Tatarku. Cena sa udeľuje od roku 1995, vždy za knihu, ktorá vyšla v predchádzajúcom roku.

Porota Ceny Dominika Tatarku má 7 stálych členov: Dana Hučková (rod. Kršáková), Vladimír Petrík, Daniel Fischer, Martin Porubjak, Martin M. Šimečka, Ján Králik, Peter Zajac. Ďalším členom je nositeľ ceny za predchádzajúci rok – tento rok si túto úlohu plnil Dezider Tóth.

 

Mediálne výstupy:

11. marec 2013

.týždeň: Peter Zajac: Tatarkov kód

13. marec 2013

SME: Cenu Dominika Tatarku získal Oleg Pastier

.týždeň: Cena Dominika Tatarku (video)

STV: Cenu Dominika Tatarku dostal Oleg Pastier

SITA/webnoviny.sk: Nositeľom Ceny Dominika Tatarku za rok 2012 je Oleg Pastier

TASR/teraz.sk: Cenu Dominika Tatarku za rok 2012 získal Oleg Pastier

Pravda: Pocty k Tatarkovej storočnici

Pravda: Cenu Dominika Tatarku získal Oleg Pastier

14. marec 2013

Slovenský rozhlas: Cena Dominika Tatarku

Slovenský rozhlas: Sté výročie narodenia Dominika Tatarku

STV: Dominik Tatarka obhajoval slobodu človeka

15. marec 2013

Pravda: Rozhovor: Oleg Pastier knihami stavia hrádze proti ničote

17. marec 2013

Pravda: Oleg Pastier: Nesplatený starý dlh

18. marec 2013

.týždeň: Oleg Pastier: Hold Tatarkovi, sláva holubom

23. marec 2013

SME: Peter Zajac: Tatarkovo sprítomňovanie ľudskej pamäti

 

Nositelia Ceny Dominika Tatarku od roku 1994:

Navigácia