Nebuďme vrecami zemiakov!

Nechcem v tejto chvíli siahať do rozsiahleho portfólia príkladov z histórie, keď bagatelizácia zla stála na začiatku svetových katakliziem, genocíd, holokaustu… Je taká okrídlená veta: „Kto nepozná vlastnú históriu, bude si ju musieť zopakovať.“ Asi áno. Bohužiaľ, aj s tými, ktorí ju poznajú.

Zomrel Ivan Kadlečík

Vo veku 76 rokov zomrel Ivan Kadlečík, významný slovenský prozaik, básnik a esejista. Ivan Kadlečík je laureátom Ceny Dominika Tatarku za rok 1995 (cenu od roku 2000 udeľuje Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika). Česť jeho pamiatke.

Tatarkov kód

Tatarkovým základným životným pocitom bola úzkosť. Úzkosť, starosť, tragický údel, ničotnosť, prázdnota, absurdnosť patria k základným znakom existenciálnej imaginácie. Tatarka hľadal odpoveď na základný pocit existenciálnej úzkosti celý život.

Dezider Tóth nositeľom Ceny Dominika Tatarku za rok 2011

Neviem, či zmena Deža Tótha na Monogramistu T. D nie je aj melancholickým predelom od výberového príbuzenstva slobodných výtvarníkov v neslobodných časoch, ktorí svoju spolupatričnosť pomenovali neskôr monogramickou značkou A-R, k singularite a s ňou aj k osamelosti a smútku v slobodnom čase, kedy je ťažšie udržať si slobodu a spolupatričnosť ako v časoch neslobodných. Aj to však patrí k Cene Dominika Tatarku.