Tatarkov kód

Tatarkovým základným životným pocitom bola úzkosť. Úzkosť, starosť, tragický údel, ničotnosť, prázdnota, absurdnosť patria k základným znakom existenciálnej imaginácie. Tatarka hľadal odpoveď na základný pocit existenciálnej úzkosti celý život.

Dezider Tóth nositeľom Ceny Dominika Tatarku za rok 2011

Neviem, či zmena Deža Tótha na Monogramistu T. D nie je aj melancholickým predelom od výberového príbuzenstva slobodných výtvarníkov v neslobodných časoch, ktorí svoju spolupatričnosť pomenovali neskôr monogramickou značkou A-R, k singularite a s ňou aj k osamelosti a smútku v slobodnom čase, kedy je ťažšie udržať si slobodu a spolupatričnosť ako v časoch neslobodných. Aj to však patrí k Cene Dominika Tatarku.