Výzva na vetovanie daňových licencií

Vyzývame prezidenta Slovenskej republiky Ivana Gašparoviča, aby nepodpísal Národnou radou Slovenskej republiky dňa 3. decembra 2013 schválenú novelu zákona o dani z príjmov (parlamentná tlač č. 613), ale vrátil ju parlamentu na opätovné prerokovanie.

Globálne fórum o rovnej dani

Nadácia F. A. Hayeka Bratislava v spolupráci s Friedrich Naumann Stiftung a v partnerstve s KI organizovala v dňoch 4. – 5. októbra 2012 v Bratislave medzinárodnú odbornú konferenciu Globálne fórum o rovnej dani.