Má NATO budúcnosť?

Koncept spoločnej obrany – to je NATO. To je koncept, v ktorom sa suverénne štáty, z vlastne vôle dohodnú, že budú spoločne brániť svoje záujmy a teritórium.