Stratégia reformy školstva

KI predkladá na verejnú diskusiu ucelenú stratégiu konkrétnych reformných krokov, ktorými musí prejsť slovenské regionálne školstvo, ak majú zo škôl vychádzať vzdelaní a rozhľadení absolventi pripravení pre život, ďalšie štúdium a prácu.

Pôdohospodárstvo

Autor analyzuje stav i perspektívy poľnohospodárskej politiky a výsledky pôdohospodárstva v roku 2005 v ukazovateľoch dôležitých pre ďalší priaznivý vývoj pôdohospodárskeho odvetvia, ako i vplyv vládnych nástrojov a opatrení na rozvoj pôdohospodárstva.