Cena Dominika Tatarku

V rámci aktivít na podporu kultúry a umenia udeľuje Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika od roku 2004 v spolupráci s Porotou Ceny Dominika Tatarku každoročne Cenu Dominika Tatarku za výnimočné dielo v spoločenskej oblasti, oblasti kultúry, umenia a literatúry.

Cena sa udeľuje od roka 1994. Je určená autorovi za výnimočné dielo v tlačenej alebo elektronickej podobe, ktoré napĺňa humanistické tradície slovenskej kultúry a občianskym postojom nadväzuje na duchovný odkaz Dominika Tatarku.

Cenu môže dostať autorka alebo autor raz. Porota udeľuje každoročne jednu cenu, vo výnimočných prípadoch dve. Počet členov poroty je sedem, okrem toho je každý rok členom poroty nositeľ alebo nositelia ceny za predchádzajúci rok. Nositeľ ceny sa zaväzuje predniesť reč odkazujúcu na duchovné dedičstvo Dominika Tatarku a rok po udelení ceny laudácio na ďalšieho nositeľa ceny. Členstvo v porote je časovo neohraničené, končí sa vzdaním členstva alebo úmrtím členky alebo člena poroty. Cena spočíva vo finančnom ohodnotení a vo výtvarnom diele, ktoré vyberá na to určený člen poroty. Členom poroty môže byť cena udelená najskôr päť rokov po ukončení členstva v porote. Cena nemôže byť udelená jej sponzorom.

Porota CDT rozhoduje dvojkolovo. V prvom kole navrhuje autora na cenu jednotlivo každý člen poroty, maximálne môže navrhnúť na cenu jeden titul. Prvé kolo sa vyhodnocuje po anonymizovaní navrhovateľov predsedom poroty. Do druhého kola postupujú dvaja autori s najvyšším počtom hlasov v prvom kole. V druhom kole sa rozhoduje verejne a konsenzuálne, v prípade rôznosti hlasov hlasovaním, pričom na udelenie ceny sú potrebné minimálne tri pätiny hlasov všetkých členov poroty.  V prípade nedosiahnuteľnosti trojpätinovej väčšiny má predseda poroty dva hlasy. Cenu odovzdáva porota CDT a Konzervatívny inštitút verejne za prítomnosti médií v čase výročia narodenia alebo úmrtia Dominika Tatarku.  

Nositelia Ceny Dominika Tatarku od roku 1994:

Navigácia