Cena Dominika Tatarku

V rámci aktivít na podporu kultúry a umenia Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika v spolupráci s Porotou Ceny Dominika Tatarku a Nadáciou Milana Šimečku udeľuje každoročne Cenu Dominika Tatarku za literatúru.

Hlavnú zodpovednosť za udeľovanie Ceny Dominika Tatarku prevzal Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika na seba v roku 2000, od roku 2004 ju udeľuje v spolupráci s Porotou Ceny Dominika Tatarku. Prostredníctvom udeľovania tejto ceny Konzervatívny inštitút realizuje svoj zámer podporovať kultúru, v tomto prípade literatúru.

Táto cena je považovaná za najprestížnejšie slovenské literárne ocenenie a je určená autorovi za výnimočné literárne dielo, ktoré napĺňa humanistické tradície slovenskej kultúry a v tomto zmysle nadväzuje na duchovný odkaz Dominika Tatarku.

Nositelia Ceny Dominika Tatarku od roku 1994:

Navigácia