Cenu Dominika Tatarku za rok 2006 získal Kornel Földvári

V stredu 14. marca 2007 bola v bratislavskom Pálffyho paláci slávnostne udelená Cena Dominika Tatarku za rok 2006. Porota Ceny Dominika Tatarku a Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika udelili Cenu Kornelovi Földvárimu za knihu O karikatúre a za jeho celoživotné občianske postoje.

Na úvod slávnostného odovzdávania tejto prestížnej ceny vystúpil predseda Poroty Ceny Dominika Tatarku a prezident Konzervatívneho inštitútu M. R. Štefánika Peter Zajac a oznámil, že Cenu Dominika Tatarku za rok 2006 dostal prozaik, publicista, výtvarný, literárny kritik a prekladateľ Kornel Földvári za knihu O karikatúre (L.C.A., Levice, 2006). Samotnú Cenu odovzdali ocenenému Kornelovi Földvárimu sponzor tohtoročnej Ceny Fedor Gál a Peter Zajac. Osobitnou cenou bolo dielo Mariana Mudrocha.

Laudatio predniesol minuloročný držiteľ Ceny Tomáš Janovic.

Kornel Földvári predniesol esej venovanú Dominikovi Tatarkovi.

Súčasťou programu bolo aj vystúpenie Malomestského komorného orchestra Požoň Sentimentál, v rámci ktorého odznela skladba Ilju Zeljenku Posedenie v Daxe.

Kornel Földvári (Autor: Danglár)Kornel Földvári, prozaik, publicista, výtvarný, literárny kritik a prekladateľ, autor satirických próz Netypické príbehy (1963) a Príbehy z naftalínu (2003) sa celoživotne venuje karikatúre a výtvarnému humoru (Päťadvadsať. Kniha o slovenskej karikatúre, 2005), tzv. okrajovým literárnym žánrom, akými sú detektívka, špionážna, dobrodružná, humoristická, sci-fi literatúra (O stručnosti, 1999) a tvorbe Milana Lasicu a Júliusa Satinského (Svet pre dvoch, 2004).

Viac o držiteľovi CDT za rok 2006 sa dozviete na stránkach L. C. A. tu. Knihu O karikatúre tvoria štúdie, eseje, kritické hodnotenia a polemické úvahy o výtvarnom humore, ktoré vznikali v priebehu asi dvadsiatich rokov. V knihe sa nachádzajú ilustrácie svetových i domácich karikaturistov.

Viac o knihe sa dozviete na stránkach L. C. A. tu.

Cena Dominika Tatarku je považovaná za najprestížnejšie slovenské literárne ocenenie a je určená autorovi za výnimočné dielo, ktoré napĺňa humanistické tradície slovenskej kultúry a v tomto zmysle nadväzuje na duchovný odkaz Dominika Tatarku. Cena sa udeľuje od roku 1995, vždy za knihu, ktorá vyšla v predchádzajúcom roku.

Porota Ceny Dominika Tatarku má 7 stálych členov: Dana Kršáková, Vladimír Petrík, Daniel Fischer, Martin Porubjak, Martin M. Šimečka, Ján Králik, Peter Zajac. Ďalším členom tohtoročnej poroty, ktorým je každoročne predchádzajúci nositeľ Tatarkovej ceny, bol Tomáš Janovic.

Podujatie sa konalo vďaka podpore Fedora Gála a Jána Hacaja.

 

Mediálne výstupy:

6. marec 2007

SITA: Už po trinásty raz sa bude udeľovať cena Dominika Tatarku

14. marec 2007

STV: Cena Dominika Tatarku za rok 2006

15. marec 2007

SME: Dobrý humor nie je zločinom, ale národným dobrodením

Pravda: Tatarkovu cenu dostal Földvári (formát .PDF)

HN: Cena Dominika Tatarku pre Kornela Földváriho

Veľká Epocha: Kornel Földvári sa stal nositeľom ceny Dominika Tatarku za rok 2006

19. marec 2007

.týždeň: Tatarkova cena

22. marec 2007

Domino: Daniela Kapitáňová: Váženie znevažovačov (str. 26, formát PDF)

marec 2007

Konzervatívne listy: Ján Štrasser: Sedemdesiatpäťročný laureát Kornel Földvári (str. 6-7, formát PDF)

2. apríl 2007

.týždeň: Kornel Földvári: Mám žabí inštinkt (Rozhovor)

 

Nositelia Ceny Dominika Tatarku od roku 1994:

Fotogaléria:

Navigácia